page_head_bg

ସମ୍ବାଦ |

 • Self-adhesive label market to reach $62.3 billion by 2026

  2026 ସୁଦ୍ଧା ସେଲ୍ଫ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ବଜାର 62.3 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ |

  ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମୟରେ ସ୍ -ୟଂ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ବଜାରରେ APAC ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି |ମାର୍କେଟସ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟସ୍ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ...
  ଆହୁରି ପଢ
 • Self adhesive clear labels and stickers

  ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିକର୍ |

  ଯେକ any ଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ସଫା ଲେବଲ୍ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ |ସ୍ୱଚ୍ଛ, “କ show ଣସି ଶୋ” ଧାରଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଲେବଲ୍ ଏବଂ ବାକି ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିରବିହୀନ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ...
  ଆହୁରି ପଢ
 • Some tips for you to choose a right label printing company

  ଏକ ସଠିକ୍ ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ |

  ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଲେବଲ୍ କାହା ସହିତ ମୁଦ୍ରଣ କରିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାବେଳେ ଏହା ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ |ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଲେବଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ସମାନ ଦେଖାଯିବ |ସେଠାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ...
  ଆହୁରି ପଢ
 • What are self adhesive labels?

  ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ?

  ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଡ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବଲ୍ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବିଶ୍ people ର ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଲେବଲ୍ ଗୁଡିକ କ’ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ...
  ଆହୁରି ପଢ